SHAI KREMER

Katuysha explosion, next to Kfar Mrar, Lebanon War, 2006

<< --- | --- >>

Thumbnails

Menu